Մաքրում ենք մեր լողավազանի տարածքը

IMG_20150515_141228IMG_20150515_141210IMG_20150515_141210IMG_20150515_141156IMG_20150515_141152IMG_20150515_141130IMG_20150515_141147IMG_20150515_141415IMG_20150515_141339IMG_20150515_141408IMG_20150515_141335IMG_20150515_141244

Реклама

Շաբաթվա ծրագիր 27.04-01.05

Ժամացուցակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
13:30-14:00 Դասապատրաստում Դասպատրաստում Դասապատրաստում Դասապատրաստում Դասապատրաստում
14:00-14:25 Տեխնոնոգիա Հանրոգուտ աշխատանք Մարմնակրթություն Տեխնոլոգիա Տեխնոլոգիա
14:25-14:50 Մարմնակրթություն Մուլտֆիլմի դիտում Տեխնոնոգիա Հնրոգուտ աշխատանք Հեքիաթի ընթերցում
14:50-15:20  Ընդմիջում Ընդմիջում Ընդմիջում Ընդմիջում Ընդմիջում
15:20-16:00 Հեքիաթի ընթերցում Մարմնակրթություն Մարմնակրթություն Մուլտֆիլմի դիտում Հանրոգուտ աշխատանք
16:00-16:20 Ընդհանուր պարապ-

մունք

Ընդհանուր պարապմունք Ընդհանուր

պարապմունք

Ընդհանուր

պարապմունք

Ընդհանուր

պարապմունք

16:20-16:40 Պատրաստվում ենք

Տուն գնալուն

Պատրաստվում ենք տուն գնալուն Պատրաստվում ենք

Տուն գնալու

Պատրաստվում ենք տուն գնալու Պատրաստվում ենք տուն գնալուն

ՇԱԲԱԹՎԱ ԾՐԱԳԻՐ \30.03-03.04\

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ ՈՒՐԲԱԹ
13:30-14:00 Դասապատրաստում Դասապատրաստում Դասապատրաստում Դասապատրաստում Դասապատրաստում
14:00-12:25 Մարմնակրթություն Բակային աշխատանք Տեխնոլոգիա Հեքիաթի ընթերցում Բակային աշխատանք
14:25-14:50 Տեխնոլոգիա Մարմնակրթություն Մուլտֆիլմի դիտում Տեխնոլոգիա Մարմնակրթություն
14:50-15:20 Ընդմիջում Ընդմիջում Ընդմիջում Ընդմիջում Ընդմիջում
15:20-16:00 Մուլտֆիլմի դիտում Բակային աշխատանք Մարմնակրթություն Մարմնակրթություն Մուլտֆիլմի դիտում
16:00-16:20 Ընդհանուր պարապմունք Ընդհանուր պարապմունք Ընդհանուր պարապմունք Ընդհանուր պարապմունք Ընդհանուր պարապմունք
16:20-16:30 Պատրաստվում ենք տուն գնալուն Պատրաստվում ենք տուն գնալուն Պատրաստվում ենք տուն գնալուն Պատրաստվում ենք տուն գնալուն Պտրաստվում ենք տուն գնալուն

ԵՐԿԱՐԱՑՎԱԾ ՕՐՎԱ ԾՐԱԳԻՐ 23.02-27.02

Երկարացված օրվա ծրագիր 02.03-06.03IMG_20150226_144254

Ժամացուցակ Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ
13:35-14:00 Դասապատրաստում Դասապատրաստում Դասապատրաստում Դասապատրաստում Դասապատրաստում
14:00-14:25 Մարմանկրթություն Տեխնոլոգիա Մուլտֆիլմիդիտում Մարմնակրթություն Տեխնոլոգիա
14:25-14-50 Տեխնոլոգիա Մուլտֆիլմիդիտում Տեխնոլոգիա Մուլտֆիլմիդիտում Մարմնակրթություն
14:50-15:20 Ընդմիջում Ընդմիջում Ընդմիջում Ընդմիջում Ընդմիջում
15:20-16:00 Մուլտֆիլմիդիտում Մարմանկրթություն Ընթերցանություն Տեխնոնոգիա Մուլտֆիլմիդիտում
16:00-16:20 Ընդհանուրպարապմունք Ընդհանուրպարապմունք Ընդհանուրպարապմունք Ընդհանուրպարապմունք Ընդհանուրպարապմունք
16:20-16:30 Նախապատրաստվում ենքտուն գնալուն Նախապատրաստվում ենքտուն գնալուն Նախապատրաստվում ենքտուն գնալուն Նախապատրաստվում ենքտուն գնալուն Նախապատրաստվում ենքտուն գնալուն