2C53519B-642D-4E24-8DC1-64DC1DA8A4D3.jpegԱյսօր դաստիարակների հերթական վերապատրաստման առաջին օրն էր։ Օրը սկսեցինք առավոտյան նախավարժանքով, այնուհետև զբոսնեցինք բակում, դիտարկեցինք թե ինչպես են դեղնել ծառերի տարևները, ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել մեր շուրջը։ Խմբասենյակում խաղացինք «Բարև ես եմ» խաղը, այնուհետև Մարիամ Մնացականյանի հետ երգի պարապմունք անցկացրեցինք։

Реклама