Գույնզգույն քարեր

Реклама

Նախագիծ. 2-4 տարեկանների մանկավարժական աշխատողների, ուսանողների երաժշտական լաբորատորիա

v

Նախագիծ. «2-4 տարեկանների մանկավարժական աշխատողների, ուսանողների երաժշտական լաբորատորիա»

Նպատակ

Ինքնազարգացում, ինքնակրթություն, մեթոդական մշակումներ:

Խնդիրներ

  • որպես ինքնազարգացման, ինքնակրթության միջոց՝ երգչախմբային գործունեություն,
  • ազգային պարերեգերի ուսուցում, կատարում,
  • 2-5 տարեկան սաների համար երգերի, ծիսական խաղերի, ծեսերի մեթոդական մշակումներ, որոնք կփորձարկվեն խմբերում, կքննարկվեն երաժշտական լաբորատորիայում,
  • լաբորատորիայի գործունեությունը նախագծային է:
  • երաժշտական մասնագիտական կարողությունների, ունակությունների, հմտությունների, երևակայության զարգացում, ստեղծականություն: